Ważna informacja dla rodziców !!!!

grafika o tematyce sportowej

 

Składki członkowskie prosimy wpłacać na konto nr

25 8895 006 2002 0050 2041 0001 z dopiskiem

Np. składka członkowska za Emila skrzat – Styczeń 2020r -50 zł
Lub Składka członkowska Karol- zajęcia gimnastyczne I-III 2020r- 120zł