Informacja

Zarząd Gminnego Związku Ludowe Kluby Sportowe w Popielowie  przypomina  o obowiązku  wnoszenia składek za dzieci  biorących udział w zajęciach prowadzonych