Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe w Popielowie serdecznie zaprasza dzieci szkół podstawowych na zajęcia pozalekcyjne

grafika o tematyce sportowej

Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe w Popielowie serdecznie zaprasza dzieci szkół podstawowych na zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia rekreacyjne- sportowe dla dzieci  prowadzone są od 14 lutego do 30 czerwca  br. według następującego harmonogramu : 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie :

poniedziałek  i czwartek    godz. 14.30 – 15.30
/ grupa mieszana dzieci klas IV- VI /

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karłowicach  :

poniedziałek  od 12,00 – 13,00 klasy I
piątek  od 12,00 – 13.00 klasy II

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach:

poniedziałek  14.20- 15.20
środa       14.20 -15.20    dzieci klas I-III

Ponadto zapraszamy  dziewczynki klas I-III na zajęcia treningowe  –  Sala sportowa  w Popielowie

wtorek  od godz. 17.00 – 18.00
środa od godz.      12.30- 13.30

Zajęcia finansowane są ze środków otrzymanych z dotacji  Urzędu Gminy w Popielowie
Prezes  GZ LKS w Popielowie