Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci szkół podstawowych

Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe w Popielowie informuje, ze od 4 maja do 30 czerwca 2021r. prowadzone są zajęcia rekreacyjno-sportowe – dla dzieci szkół podstawowych

Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego

Plan zajęć:
PSP Stare Siołkowice
Poniedziałek – 1545 – 1645 uczniowie klas VII-VIII
Wtorek – 1545 – 1645 uczniowie klas IV-V-VI

PSP Popielów
Czwartek – 1430– 1530 uczniowie klas VII-VIII
Piątek – 1430– 1530 uczniowie klas VII-VIII

PSP Karłowice
Poniedziałek – 1215-1315 uczniowie klas I-III
Piątek – 1400-1500 uczniowie klas VII -VIII

Zajęcia rekreacyjno-sportowe odbywać się będą w salach sportowych, szkolnych boiskach sportowych i na kompleksie sportowo- rekreacyjnym Orlik.

Dziewczęta z klas I-III zapraszamy na zajęcia treningowe piłki nożnej w każdy wtorek od godziny 1700 do 1815 .

Zajęcia treningowe prowadzone są w sali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie i boisku Orlik. W wyjątkowych sytuacjach z przyczyn losowych zajęcia będą odrobione w innym terminie w porozumieniu z prezesem.

Serdecznie zapraszamy