K O M U N I K A T

Ważny Komunikat

Informuję wszystkich rodziców, ze w związku z decyzją rządu o zamknięciu szkół i przedszkoli z a w i e s z a m od jutra tj. od 12 marca br zajęcia w szkółce piłkarskiej i zajęcia z zakresu gimnastyki.

Prezes GZ LKS

Popielów 11.03.2020r