Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia trenerskie

Zarząd Gminnego Związku  Ludowe Kluby Sportowe w Popielowie  zweryfikował wpłaty składek   dzieci biorących udział w zajęciach trenerskich w miesiącach  styczeń – czerwiec 2019 r

Uprzejmie prosimy rodziców, którzy  nie wnieśli wymaganych kwot o ich wpłatę na konto

25 8895 0006 2002 0050 2041 0001

Serdecznie  dziękujemy i  zapraszamy na zajęcia  od  II –go tygodnia tj. 9 września 2019 r.

 

Prezes GZ LKS
Andrzej Luszczyk