Przypominamy o wnoszeniu składek miesięcznych

Zarząd Gminnego Związku Ludowe Kluby Sportowe w Popielowie

 przypomina iż od stycznia br

 dzieci biorące udział w zajęciach  sportowych  prowadzonych w ramach Gminnej Szkółki Piłkarskiej wnoszą    miesięczne  składki w wysokości  30.00zł.

Składka za styczeń płatna  do 20 stycznia w pozostałych miesiącach  do  10  każdego  miesiąca

Wpłatę  dokonać można na konto  Nr  25 8895 0006 2002 0050 2041 0001

lub u trenerów

Zapraszamy na zajęcia