70 lat LKS Popielów

Dnia  30 lipca 2016 roku w  restauracji Popielanka w Popielowie odbyła się uroczystość obchodów jubileuszu 70 – lecia powstania Ludowego Klubu Sportowego  Popielów,   prezes   Andrzej Luszczyk przywitał  zaproszonych gości  i wygłosił referat poświęcony wydarzeniom historycznym z okresu 70 – lecia z działalności stowarzyszenia.

Zaproszeni goście w osobach : Wójta Gminy  Popielów Pana Dionizego Duszyńskiego, Gerarda Halamę – przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, sekretarza  GZ LKS  Zbigniewa Buła   oraz prezesi LKS Siołkowice , Karłowice , Stobrawa – Stare Kolnie i LUKS Dalia zabierając głos wyrazili swoje uznanie dla działalności klubu oraz podziękowali zarządowi, zawodnikom oraz wszystkim działaczom za pracę i poświecenie.   Ponadto przekazali na ręce Prezesa prezenty w postaci  statuetek, pucharów, a Pan Wójt  i Zarząd GZ LKS środki płatnicze z przeznaczeniem na zakup lam  oświetleniowych na boisko  w Popielowie

Z okazji jubileuszu 70 –lecia  odznaczono zasłużonych działaczy  i zawodników.

Odznaczenia dostali :

Andrzej Luszczyk Odznaka Zasłużonego Działacza LZS

Złote Odznaki Honorowe  LKS: Rudolf Kulig, Norbert Wilczek, Horst Jakubik, Włodzimierz Szymczak,                 Edward Kulig, Alfred Bieniara

Srebrne  Odznaki Honorowe LZS: Roman Kulig, Rajmund Jakubik, Paweł Kołodziej, Gerard Spisla, Manfred Szczepurek

Brązowe Odznaki Honorowe LZS: Michał Skupien, Mateusz Rossa

Powyższe odznaczenia wręczyli Pan Przewodniczący WZ LZS w Opolu Gerard Halama i Wójt  Gminy Popielów Dionizy Duszyński.

Prezes  Andrzej Luszczyk w imieniu  Zarządu  Klubu podziękował  okolicznościowymi  statuetkami ludziom   spoza Zarządu , którzy   w jakiejkolwiek formie wspierali działalność Klubu w minionych latach

Pamiątkowe statuetki otrzymali:

Rudolf Kulig
Alfred Bieniara
Gerard Spisla
Manfred Szczepurek

Podziękowania   za  popularyzację sportu w  Gminie  przekazano  Panu Dionizemu Duszyńskiemu  Wójtowi Gminy  oraz  Jerzemu Kupczykowi przewodniczącemu Rady Gminy.  Otrzymali pamiątkowe statuetki.

Za zmarłych  działaczy i zawodników  odmówiono modlitwę. Uroczystości zakończyły się luźną dyskusją przy poczęstunku przygotowanym przez organizatorów. Prezes Klubu podziękował wszystkim za przybycie  i zaprosił na festyn zorganizowany   w ramach   jubileuszu.